ÜLESANDE TULEMUSED / TASK RESULTS
PAARISORIENTEERUMINE/ ORIENTEERING IN PAIRS
KONTROLLPUNKT / CONTROL POINT ALFA
TEAM / VÕISTK. NR VÕISTKOND / TEAM  Coordinates not found Penalty Points
1 KL Harju 2 0 0
2 Ida Prefektuur 0 0
3 Scoutspataljon 0 0
4 KL Tartu 0 0
5 KL Harju Männiku mk 2 12
6 Vanglate relvastatud üksus 3 18
7 Soome 1 2 12
8 KL Saaremaa naiskond 2 12
9 Põhja KRK naisvõistkond 0 0
10 KL Harju 1 3 18
11 KVÜÕA Kõrgem Sõjakool 0 0
12 Soome 2 5 30
13 KL Tallinn Kalevi mk 0 0
14 KL Pärnu 3 0 0
15 KL Järva 0 0
16 Vahipataljon 0 0
17 KL Alutaguse 0 0
18 KL Saaremaa meeskond 0 0
19 KL Pärnu 2 0 0
20 KL Pärnu 1 0 0