Utria Dessant 2017 võimalikud tegevused trassil

rev: 04.11.2016

 • Orienteerumine üksi ja meeskonnaga
 • Ellujäämine rasketes tingimustes
 • Esmaabi osutamine
 • Taktikalise side protseduurid
 • Lahingtehnika tundmine
 • Vastase dokumentatsiooni analüüs
 • Erinevate objektide kauguse määramine
 • Laskmine automaadist ja püstolist
 • Laskmine kuulipildujast
 • Teadmised ja laskmine kuulipildujast MG3
 • Topograafiliste tingmärkide tundmine
 • Erinevate lõhkekehade tundmine
 • Erinevate takistusradade ületamine

Välisvõistkondadel soovitame kasutada võistlusel murdmaa suuski.